Auf Gottes Stimme hören / Diakon Matthias Stempfle

Predigt vom 20.02.2022
Diakon Matthias Stempfle
Hesekiel 2, 1-10
Hesekiel 3, 1-3